Julita & Leopoldo Venegas

This photo was taken during their 50th wedding anniversary in Miami, Florida..


 Previous Photo

Venegas Index Page

 Next Photo